Services

Belance kan hjælpe med opgaver indenfor væsentlighedsanalyser og strategiudarbejdelse samt facilitering af workshops og projekter:

Strategi

 • Facilitering af strategi workshops i bestyrelser og virksomheder
 • Identifikation af konkrete bæredygtighedsprojekter virksomheden kan arbejde med
 • Prioritering af projekter
 • Eksekveringsplaner
* tegnet af Frank Høedt

Kom godt i gang med bæredygtighed i din virksomhed

Det kan være svært at forstå, hvor man skal starte, når man gerne vil i gang med bæredygtighed. Vi kan hjælpe med at udarbejde en væsentlighedsanalyse, forretningsstrategi, skitsere handleplaner, definere konkrete projekter, identificere data, finde samarbejdspartnere mv.

Kunde eksempel på væsentlighedsanalyse fra dansk kunde:

 • Gennemgang af virksomhedens påvirkning på samfundet i form af f.eks dens aktiviteter, ydelser og produkter den tilbyder, valg af forretningsforbindelser, forretningsmodel, strategi og risici
 • Gennemgang af samfundets påvirkning af virksomheden i form af lovgivning, politikker, branchetrends, kunder, leverandører og andre interessenters påvirkning på virksomheden.
 • Præsentation af research og konkrete forslag til indsatsområder
 • Indarbejdelse af bæredygtighed i strategi
 • Konkretisering af opgaver til eksekveringsplan
 • Valg af ESG nøgletal, Verdensmål og Certificeringer
Kunden blev positivt overrasket over, hvor meget de i forvejen gjorde rigtigt og kunne udbrede mere i virksomheden. Derudover var der flere øjenåbnere omkring forbrug og medarbejder ideer, som var nemme at implementere. Vi identificerede også en række mulige nye ydelser der kunne hjælpe kunderne med at blive mere bæredygtige, samt mulige ændringer til eksisterende ydelser, som kunne gøre deres kunder mere bæredygtige. Som del af opgaven blev der lavet et roadmap, som skal implementeres henover det næste 1½ år med konkrete tiltag, projekter og nøgletal der kan vise faktiske resultater.

Kunde eksempler fra flere danske bestyrelser:

 • Facilitering af strategi forløb i bestyrelsen
 • Udarbejdelse af ny strategi
 • Konkretisering af opgaver til eksekveringsplan

En kunde valgte at sætte mere fokus på forebyggelse af hændelser og kommunikation. En anden kunde valgte efterfølgende at udskifte flere komponenter i deres produkter dels for at nedbringe produktets miljømæssige fodaftryk men også for at tænke mere over, hvilket ”impact” nye produkter har, når de bruges.

Facilitering af Bæredygtigtighedsdesign Workshops og Forløb

Står din virksomhed overfor igangsættelse af et nyt projekt, så er det værd at tænke bæredygtighed ind allerede i design fasen ved hjælp af for eksempel bæredygtigheds design øvelser. Ifølge UK Design Council bestemmes omkring 80% af miljøpåvirkningen af nutidens produkter, tjenester og infrastruktur i designstadiet, så der er meget at komme efter ved at tænke bæredygtighed ind på dette tidspunkt. Se eventuelt mere om, hvad bæredygtig design er: Sustainable Design.

Belance er specialiseret i at hjælpe virksomheder med at tænkte bæredygtighed ind i virksomhedens forskellige faser- design, implementering og vedligehold. Det er aldrig for sent at gøre noget. Det er forskelligt hvor mange dage et forløb omkring et specifikt emne, produkt, proces vil tage i netop jeres virksomhed, men typisk vil et forløb bestå af følgende komponenter:

 • Research og forberedelse forud for workshop (typisk 1-2 uger)
 • Workshop (imellem 1-5 dage, som kan ligge i direkte forlængelse af forberedelsesperioden eller afholdes henover en periode)
 • Efterbehandling og dokumentation af research samt workshop (typisk 2-5 dage)
 • Evt. opfølgninger i implementeringsfasen
 • Evt. undervisning af medarbejdere, så de efterfølgende selv kan facilitere et bæredygtigheds designforløb.

Vores mission er at dele ud af vores viden og erfaring og at skubbe på for, at bæredygtighed bliver en naturlig del af virksomheders, organisationers og offentlige instansers designfaser. Vi har alle et ansvar for at gøre noget, og her er et område med stor indvirkning, så derfor tilbyder vi også undervisningsforløb.

Endags bæredygtighedsdesign workshop
Belance kan afholde en workshop for jeres medarbejdere, hvor de bliver introduceret til bæredygtighedsdesign tænkning. Vi idegenererer omkring et specifikt emne, en proces, et produkt eller lignende, vi forsøger at prototype en mulig løsning, og til sidst evaluerer vi dagen. Jeres medarbejdere vil ikke være udlærte i bæredygtighedsdesign facilitering, og de kan ikke forventes at kunne køre bæredygtighedsdesign workshops på egen hånd straks efter, men de har tilegnet sig viden, der gør, at de i dagligdagen fremover vil tænke bæredygtighed ind som en naturlig del af hverdagen - både privat og på arbejde. (Såfremt medarbejderne i forvejen har erfaring med at facilitere f.eks. UX workshops, vil de i nogen grad efterfølgende være i stand til selv at facilitere bæredygtighedsdesign workshops).

Bæredygtighedsdesign Forløb
Det er muligt at købe et forløb som strækker sig over en kortere eller længere periode, hvor jeres medarbejdere tilegner sig viden og erfaring. Efter gennemførelse af et forløb vil de have opbygget tilstrækkelig viden om, hvordan man tænker bæredygtighed ind i design processen. Vores anbefaling vil være, at der i forløbet er indlagt en række workshops, hvori der indgår design eller redesign af rigtige produkter, processer, løsninger mv., så det bliver praktisk og værdiskabende for virksomheden med det samme.

Det er også muligt at købe forløb, hvor Anja faciliterer et forløb uden, at der indgår undervisning af jeres medarbejdere.

Kunde eksempel fra dansk virksomhed:

 • Undervisning af team

Kunden har efterfølgende selv arbejdet videre med at inkludere bæredygtighed i virksomheden. For eksempel ved at stille spørgsmål ved impact af beslutninger der tages. Det har ført til, at de har sat spørgsmål ved deres nuværende forretningsmodel og har gjort sig overvejelser omkring, hvordan de fremadrettet skal arbejde med kundeønsker, som ikke altid er gode for klimaet.