Foredrag og Indlæg

  • Bæredygtighed
  • Kunstig Intelligens
  • På Bryllupsrejse til Nordkorea

Indlæg og Workshops om Bæredygtighed for Bestyrelser og Virksomheder

Som virksomhed stilles der nye krav til viden omkring bæredygtighed og det kan være rigtig svært at følge med samt at forstå den palette af emner som hører ind under bæredygtighed. Det handler ikke kun om CO2, FN's 17 verdensmål og EU direktiver. Bæredygtighed er meget bredere. Mange virksomheder har oprettet en bæredygtighedsafdelingen, lavet en CSR-strategi og har på forskellige måder kørt bæredygtighed parallelt til resten af forretningen. Men hvis det virkelig skal batte noget, så er der et behov for at alle afdelinger klædes på til at tænke bæredygtighed ind i forretningen, og at bæredygtighed forankres i:

  • Bestyrelsen
  • Direktionen inklusive sikring af, at alle afdelinger tænker det ind
  • Strategien inklusive undervisning og inspiration af alle medarbejdere
  • Processer fra design og implementering og til vedligehold
  • Forretningscasen, hvor bæredygtighed skal tænkes ind på niveau med de økonomiske beregninger

Bæredygtighed er et meget bredt område og hvis det skal dækkes fuldstændigt i en virksomhed kræver det mange forskellige kompetencer. Læs eventuelt blog på Earthscaping om, hvem der er ansvarlig for bæredygtighed i virksomheden og om manglen på medarbejdere med viden om bæredygtighed.

Who is responsible for sustainability in your company?

Lack of Sustainability Skills is a challenge that needs to be addressed


Bestyrelsesindlæg om bæredygtighed i Bestyrelsen

Belance har udarbejdet et indlæg på 1-1½ time, hvor vi kommer bredt rundt om en række emner, og som kan bruges til inspiration i bestyrelsen. Indlægget tilpasses fra virksomhed til virksomhed, da der er stor forskel på virksomhedsstørrelse, branche og modenhed.
Det er også muligt, at lave en eller flere workshop for bestyrelsen og/eller ledergruppen, hvor der arbejdes med f.eks. udarbejdelse af ny strategi med bæredygtighed integreret, bæredygtighedsdesign eller identifikation af bæredygtige ideer, der kan implementeres i virksomheden. Se Services.


Bæredygtighed

Bæredygtighed 1½ time.

Med udgangspunkt i FN's 17 verdensmål zoomer vi ind på, hvor meget ordet bæredygtighed rummer. Startende med et historisk tilbageblik på, hvordan vejret og klimaet har udviklet sig henover årene. Hvilket indvirkning industrialiseringen har haft. Status i dag og hvad fremtiden byder på.

Eksempler på kunder: Virksomheder, VL Grupper og Højskoler


Kunstig Intelligens

Kunstig Intelligens 1½ time.

Hvad er kunstig intelligens, hvor modent er det, hvor bruges kunstig intelligens i dag og hvordan kommer den til at ændre vores liv fremover?

Eksempler på kunder: Virksomheder og Højskoler

På Bryllupsrejse til Nordkorea

På Bryllupsrejse til Nordkorea 1½ time.

I 2014 var Anja og Andy på bryllupsrejse til Nordkorea. Foredraget kommer omkring historiske begivenheder fra før Korea blev delt og helt op til i dag. Derudover beskrives de tre ledere fra Kim familien og hvordan de hver især har sat deres aftryk. Der vises billeder fra turen og til sidst er der en sammenligning mellem Nord- og Sydkorea, samt tanker omkring en eventuel genforening af Korea.

Eksempler på kunder: Forskellige skoler, Sognegårde, Foreninger og Virksomheder

Tag fat i Anja for pris og bookning af foredrag.