Bæredygtighedsrapportering

Belance kan hjælpe med opgaver indenfor bæredygtighedsrapportering:
  • Analyse af bæredygtighedsrapporteringsbehov.
  • Data identifikation og kortlægning i forhold til bæredygtighedsrapportering, projektopfølgning mv
  • Analyse af behov for IT bæredygtighedsunderstøttelses
  • Indhentning af data fra leverandører til bæredygtighedsrapportering
* tegnet af Frank Høedt

Det første skridt for enhver virksomhed er, at undersøge, hvilke rapporteringsbehov virksomheden har, hvilke lovgivningsmæssige krav der er og derefter hvilke frivillige rapporteringer virksomheden ønsker at lave. Ofte vil der være et overlap imellem det, der skal rapporteres på og ønskes rapporteret på.

De data, som virksomheden har behov for til bæredygtighedsrapporten findes i nogle tilfælde i egne IT systemer, mens andre data skal indhentes fra leverandører, indsamles via sensorer, affaldsfirmaer osv

Når alle data er identificeret og tilvejebragt, så gælder det om at finde den bedste måde at opsamle dem på til bæredygtighedsrapporten. Det bedst er at kunne skabe sporbarhed fra opsamlingsstedet til endelig rapport.

Det er for mange virksomheder et overvældende stykke arbejde, som kræver mange kræfter, men når først øvelsen er lavet fra starten, så er det meget nemmere at gentage igen og igen afhængig af, hvor ofte rapporteringen skal ske.

Kunde Case fra finsk kunde:

  • Identifikation af, hvilke bæredygtighedslove og -regler kunden på daværende tidspunkt skulle overholde, og hvilke der var på vej.
  • Undersøgelse af, hvad kundens primære kunder havde fokus på bæredygtighedsmæssigt, og hvilke rapporteringsframeworks kundens kunder rapporterede op imod
  • Identifikation af, hvilke krav der var specifikt til denne branche.

Alle rapporteringsbehov blev mappet, hvorefter der blev afholdt en række møder og mini-workshops med procesejere for at undersøge, hvilke data var tilgængelige i hvilke systemer, samt hvilke der kunne skabes eller findes ved hjælp af f.eks. IoT værktøjer, leverandører o.lign. Dette havde en for kunden overraskende effekt. Procesejerne gik nemlig fra modvilligt årligt at levere data til bæredygtighedsrapporten til pludselig at forstå, hvad deres arbejde betød for virksomheden og de begyndte efterfølgende pro-aktivt at komme med forslag til forbedringer, optimering og mulige løsninger på bæredygtighedsudfordringer.

Parallelt med dette arbejde undersøgte vi markedet for, hvilke IT systemer der bedst understøttede virksomhedens bæredygtighedsrapporteringsbehov. Det endte med, at teamet designede arkitekturen til understøttelse af bæredygtighedsrapporteringen fra bunden, da der på det tidspunkt ikke fandtes software, der var tilstrækkelig modent.

Selve systemet blev designet til at lave automatisk dataopsamling fra de forskellige systemer, så virksomheden i real tid året rundt kunne følge med i udviklingen og agere på ændringer. Derudover blev der skabt gennemsigtighed og datasporbarhed.